До сключване на нов договор от Община Варна с фирма за поддръжка на електронния регистър за прием на деца в общинските детски градини , ръководството на ДГ № 17 ″Д-р Петър Берон“ определя следния ред за прием на деца в детската градина:

- Обявяването на свободни места става всеки понеделник от седмицата на адрес: www.odz2.netПрием 2016/2017 ,  както и на табло във входното фоайе;

- Документите   за кандидатстване  както и сроковете за кандидатстване и обявяване на резултатите от класирането  остават непроменени съобразно Правилата определени от Община Варна за прием в детските градини;

- Родителите кандидатстват само за обявените свободни места за ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“;

- Документите за прием се завеждат в Входящ дневник на ДГ № 17” Д-р Петър Берон”, като на родителя се издава входящ номер ;

-Класирането ще се извършва по следните критерии: 

1. Предимства / определени от Община Варна в правила за прием в детските градини / ;

2. Входящ номер на подадено заявление .

 Резултатите от класирането се обявяват на адрес: 
www.odz2.net – Прием 2016/2017 ,  както и на на табло във входното фоайе. За справки и информация:тел. 052 30 10 77


Тържествено откриване на новата учебна година в ОДЗ №2 "Д-р Петър Берон" ще бъде на 15.09.2015г.

 

Централна сграда от 9:00 часа

филиал "Жирафче" от 10:30 часа

ОЧАКВАЙТЕ...

ОЧАКВАЙТЕ...

ОЧАКВАЙТЕ...